top of page

GRADERING

Alla som tränar Taekwondo får ett bälte. När man börjar träna får man ett vitt bälte och det sista bältet som man kan få är det svarta bältet. Vill man sedan fortsätta avancera kan man få upp till och med 9 Dan på sitt svarta bälte. När man får svart bälte får man ett ”Dan”. Färgbältena heter istället ”Gup” och man börjar på 9 Gup – som är vitt bälte. 

 

För att få ett nytt bälte måste man göra ett prov, en s.k. gradering. Graderingar genomförs i regel i slutet av varje termin. För att klara sin gradering måste man ha tränat aktivt och kunna visa upp det man lärt sig. Det finns därför graderingskompendier där det detaljerat står vad man förväntas ska kunna inför varje gradering. 

 

Mer information om graderingar finns i Baekdusans Graderingspolicy. När det börjar närma sig till en gradering kommer information att skickas ut till samtliga medlemmar. För att gradera sig måste vissa krav vara uppfyllda, varav att en avgift betalas in till klubben. Nedan följer kostnaderna för graderingen samt en kort förklaring av bältesfärgernas betydelse. Sedan hittar ni även de dokumenten som berör graderingen – däribland graderingskompendierna. 

MÖNSTER &
GRADERINGSDOKUMENT

7-12 ÅR

13+ ÅR

_DSC7437-2.jpg

En månad innan gradering kommer ansvariga instruktör att meddela er, förutsatt att ni har anmält er, om ni är klara för en gradering eller om ni bör vänta lite längre för att träna mer. Detta eftersom man i onödan inte ska behöva betala och gå på graderingen när man inte är redo. Givetvis hjälper er instruktör er med det ni behöver träna! 

Därefter betala in graderingsavgiften till: BG 656-7556, senast 15 dagar innan graderingen (avgifterna hittar ni nedan).

 

De knattar som ska ta gult bälte får gärna börja gå på nybörjarpassen med vitbältarna, för det är med dessa de sedan ska gradera sig. Det är bra att stifta bekantskap med gruppen så att graderingen blir lättare.

 

Slutligen påminner vi er att gå in och kika i tid på erat mönster och kompendier här på hemsidan.

ANMÄLAN KNATTE-GRADERING
10:e december 2023

Tid: Information kommer

Kostnad 150 kronor

Sista anmälan 24/11 2023

GRADERINGSREGLEMENTE -
NY UPPDATERING!

ANMÄLAN GRADERING
9:e dec 2023

sista anmälan 24/11 2023

AVGIFTER

Knattarna

Från 9 Gup

Nytt bälte

150 kr

300 kr

100 kr

Kostnader för Dan och externa graderingar finns i Graderingspolicyn

Separat mail skickas till dom som ska Dan-graderas

bottom of page