top of page

GAL - LICENS

Världsförbundet i Taekwondo (World Taekwondo, ”WT”) har sedan flera år tillbaka inrättat ett tävlingslicenssystem där alla utövare ska inneha en licens som heter Global Athelete License (”GAL”) för att kunna tävla.

GAL:en kan liknas vid de nuvarande Taekwondopass som vi har i Sverige.

I Sverige kommer GAL från och med 1 augusti 2018 helt att ersätta Taekwondopass. Alla som tävlar nationellt och internationellt måste således från 1 augusti 2018 ha en GAL. Taekwondopassen kommer därför inte att användas längre.

Varje klubb har en eller flera administratörer som sköter hanteringen av GAL. För att en utövare ska få GAL måste man ansöka om detta hos administratören som lägger till en i systemet.

I Baekdusan är våra administratörer följande:

  • Lotta Svensson för alla utövare som vill tävla i kamp,

  • Henrik Ladegaard-Pedersen som vill tävla i Poomsae, och

  • Abtin Khoshnood som har det övergripande ansvaret för hanteringen av GAL.

För att få GAL måste man lämna vissa uppgifter samt dokument. Bifogat finner ni ansökningsblankett och instruktioner med vad ni ska skicka in för att få GAL och till vem.

En GAL gäller i ett år och måste förnyas varje år. De som tävlar internationellt behöver samtidigt som GAL beställs även beställa ett s.k. ”WT Event pass”. Det behöver inte de som enbart avser att tävla i Sverige.

Således behöver samtliga utövare GAL; såväl nybörjare som avancerade, både unga och gamla. GAL är obligatoriskt för att delta på samtliga arrangemang i Sverige. Med samtliga arrangemang avses tävlingar, utbildningar, läger m.m. som sanktioneras av STU eller anordnas inom STU:s regi.

Med detta sagt kommer Taekwondopass inte att säljas längre i klubben och inga sådana kommer heller därmed att delas ut.

Procedur för ansökan om GAL (Global Athlete License) – Baekdusan TKD För att ansöka om GAL, vänligen fyll nedan excelfil.

 

Därutöver behövs följande dokument som skickas samtidigt som informationen ovan:

 

- En bild på passens första sida

- En porträttbild på personen som ska erhålla licensen (passbild)

- En bild på Dan/Gup-certifikat

 

All information och samtliga dokument mejlas till… …

 

- Lotta Svensson på skanelotta@hotmail.com om det gäller kamp …

- Henrik Ladegaard-Pedersen på ladegaardpedersen@yahoo.com om det gäller Poomsae

 

Övriga frågor gällande GAL och GMS besvaras av Abtin Khoshnood via mejl (Abtin.Khoshnood@Outlook.com).

 

Efter att er ansökan behandlats och ni erhållit en licens måste ni gå in på www.worldtkd.simplycompete.com, logga in och godkänna olika ”waivers” inne på er profil. Detta gör ni genom att trycka på ”edit” i er profil och sedan trycka på rutan som står ”waivers” samt samtycka till att era uppgifter lagras m.m. Innan klubben betalar för varje licens måste ni betala in den aktuella summan till :

- Baekdusans bankkonto BG 656-7556 eller

- Swish: 123 644 23 47 (kom ihåg uppgifterna, max 50 tecken).

 

Om ni vill ha en licens utan WT event-pass så kostar det ca 10 € och om ni vill ha en med WT event-pass så kostar det ca 50 €.

ANSÖKAN

Fil för ansökan

bottom of page