top of page

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Örestad Baekdusan (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Hela policyn hittar du härunder:

Baekdusan Integritetspolicy

bottom of page