top of page

OM TAEKWONDO

TAEKWONDO

Taekwondo är ett sydkoreanskt självförsvarssystem som på senare tid har utvecklats till en sport med två olika grenar - kamp /kyorugi och poomsae. Vi har speciella träningar i båda grenarna för de som är intresserade och möjligheten att ta sig till elitnivå erbjuds. I våra vanliga träningar har vi en blandad träning av styrka, kondition, teknik, poomsae och lätt kamp som alla kan delta på oavsett ambition.

POOMSAE
KYORUGI
HISTORIA

Taekwondon, i den form den utförs idag, är en relativt ny kampsport. Den dök upp i organiserad form under 1950-talets mitt i Korea. Dock har man hittat väggmålningar i gravar som föreställer figurer som utför olika rörelser för attack och försvar. Dessa målningar dateras till omkring år 0, och många menar att dessa målningar visade början till den taekwondo vi ser idag. Det var i organisationen Korea Taekwondo Association som dagens taekwondo först dök upp. Grunden för denna organisation var fem olika originalstilar: moo duk kwan, ji do kwan, song moo kwaan, chung do kwan och oh do kwan.

BÄLTEN INOM TKD

Precis som i många andra kampsporter finns det inom taekwondon ett bältessystem som visar hur långt man kommit inom sporten. Dock är dessa bältessystem inte likadana inom alla kampsporter, vilket i och för sig kan tyckas är synd. Det är faktiskt inte heller likadant inom taekwondon, utan det kan variera mellan länder och klubbar. Vitt bälte bärs hur som helst alltid av nybörjare, och antyder att personen i fråga är ofarlig i det avseendet att han eller hon inte känner till så mycket om sporten och dess tekniker. Sedan fortsätter det med färgerna gul, grön, blå, röd och till sist svart bälte, som påvisar att man har en mycket god insikt och kunskap i sporten.

WIKI TAEKWONDO
bottom of page